MENY
DJur_landningsida_desktop_AVMASKNING  OCH FA?STINGAR.jpg

DJur_landningsida_desktop_AVMASKNING  OCH FA?STINGAR_mobil.jpg

Avmaskning och fästingar

Hundar och katter tar ofta smakprov av både det ena och det andra ute i naturen, och kan då få i sig diverse parasiter. Om ditt husdjur har parasiter behöver du avmaska det. Stor parasitbörda kan orsaka t.ex. dålig pälskvalitet, mag- och tarmproblem och viktnedgång trots god aptit.

När ska jag avmaska?

Det finns ingen specifik tid eller rekommendation hur ofta du ska avmaska ditt djur, utan man avmaskar om det behövs. Du vet inte alltid om ditt djur har mask, men har du misstanke kan du alltid rådgöra med din veterinär. Ibland kan du hitta spolmask om hunden eller katten kräks och ibland ses bandmask runt ändtarmsöppningen på katten. Oftast utskiljs äggen och de ses inte med blotta ögat. Ett avföringsprov kan ge svar på om ditt djur har parasiter.

Avmaska inte av gammal vana

Avmaska bara om du vet att ditt djur har mask eller efter att du rådfrågat veterinär. Ska du resa utomlands råder speciella bestämmelser för avmaskning och har du varit utomlands bör du också avmaska ditt djur, ta då reda på vilka parasiter som finns där du varit.

Biverkningar

All medicinering kan ge biverkningar. Om ditt djur har stor maskbörda kan det få symptom såsom vinglighet, salivering, kräkning, andningsproblem m.m. Det beror på s.k. toxiner (gifter) som frigörs när parasiterna dör av avmaskningsmedlet. Dessa toxiner orsakar en överkänslighetsreaktion hos hunden eller katten. Är fästingar farliga för hund och katt? Hundar kan få borrelios och granulocytär anaplasmos, men TBE är ytterst ovanligt hos hund. På katter kan antikroppar i blodet mot borrelios och granulocytär anaplasmos påvisas, men det är ytterst sällan katten visar kliniska symptom på sjukdomarna.

När ska jag använda fästingpreparat på mitt djur?

Om du vistas i områden där det är mycket fästingar bör du använda fästing- preparat för att förhindra att ditt djur får fästingar eftersom de fästingar som din hund och katt har kan komma över på dig. Fästingmedel finns i form av spot-on, halsband och tabletter. Tabletterna är receptbelagda medan spot-on och halsband är receptfria. Det är upp till dig att bestämma vad du tycker fungerar bäst på din hund eller katt, men en del djur kan få klåda eller hudirritationer av halsband eller spot-on lösningarna och då bör du hellre välja tablett.

Välj bland alla våra festingpreparat
 

Räcker det att ge fästingmedel en enda gång?

Du bör använda fästingpreparat under hela fästingsäsongen, för att förhindra att ditt djur får fästingar. Säsongen är temperaturberoende och kan starta tidigt på året och vara fram till november/december.

Biverkningar

Det är ovanligt, men preparaten kan ge saliveringar, mag- och tarmstörningar, hudirritationer och neurologiska symptom. Kontakta i så fall din veterinär för att få råd.

 

Rekommenderade produkter