MENY

Astma och KOL

Både astma och KOL är stora folksjukdomar. Här berättar vi om sjukdomarna och deras symtom och behandling. Vi på Kronans Apotek kan hjälpa till med rådgivning för din läkemedelsbehandling, visa hur du ska använda din inhalator och ge råd kring hälsa och livsstil, allt för att du ska må så bra som möjligt.

Astma

Astma kan delas in i två olika typer, en allergisk och en icke-allergisk. Hos barn är allergisk astma vanligast, medan icke-allergisk astma blir vanligare ju äldre man är.

Allergisk astma utlöses om man är överkänslig för något, som till exempel pälsdjur, pollen eller kvalster. Även andra faktorer kan utlösa eller försämra astman, som till exempel luftvägsinfektioner, fysisk ansträngning, kall luft, tobaksrök, vissa läkemedel eller ämnen som parfymer och avgaser.

Läs mer om astma här

KOL

KOL beror på att lungorna har skadats och blivit trängre än normalt.

Lungblåsorna blir förstörda och omvandlas till hålrum utan möjlighet att ta upp syre på ett bra sätt. Man kan då få svårare att andas, känner sig trött och orkar mindre eftersom man får svårare att tillgodogöra sig syre.

Läs mer om KOL här

sven-scheuermeier- Balloons (1).jpg

Skillnaden mellan astma och KOL

Det är ibland svårt att skilja KOL från astma, men en läkare kan ställarätt diagnos med lämpliga undersökningar tillsammans med en noggrannbeskrivning av symtom.

Läs mer om skillnaderna mellan astma och KOL här

Senast uppdaterad 2018-11-22