Nutricia sjukdomsspecifika näringsdrycker

Bristande aptit kan bero på fysiska orsaker, något som är vanligt hos till exempel strokepatienter, cancerpatienter eller bland äldre. För att lyckas få i sig allt man behöver kan då medicinsk nutrition och rätt kosttillägg vara till stor hjälp.