Kronans Apotek om hållbara material

Lisa Bontin som är chef för det egna varumärket hos Kronans Apotek, har en vision om att inget material ska slängas. Lisa berättar om det framåtsträvande arbetet för att skapa ett så miljövänligt alternativ för förpackningsmaterial som möjligt. Målet är att reducera nytillverkning och jobba med det som redan finns.

Berätta om Kronans Apoteks filosofi kring mer hållbara förpackningar.

– Vi kämpar för att löpande implementera så många bra alternativ som möjligt. För varje ny produkt som vi lanserar så ser vi över vilka möjligheter vi har för att göra ett mer miljövänligt val. Vi ser också över de produkter som vi redan har i vårt sortiment och letar efter lösningar för att göra dem ännu bättre till nästkommande produktion. – Vi håller också nere antal produkter och förpackningar som vi producerar. Alla produkter ska hinna användas upp inom en rimlig tid. Vi har en nollvision om att inget material ska slängas.

Vad är exempel på miljövänliga förpackningsmaterial?

– Material som är förnybart, återvunnet och kan återvinnas igen, eller lätt brytas ner. Målsättningen är att reducera nytillverkning. Vi måste använda det som redan finns. Idag är haven fulla av plast, samtidigt som det paradoxalt nog råder global brist på återvunnen plast. Så även när vi vill välja återvunnen plast så kan vi inte alltid göra det – det finns helt enkelt inte att få tag på. Det finns också material som är extra bra på grund av lokala återvinningssystem. Här i Sverige har vi exempelvis ett mycket bra system för PET-flaskor.

EMV-LisaBontin-767x767

Olika hud- och hårvårdsingrediensers säkerhet debatteras ofta. Finns det några ingredienser som Kronans Apotek väljer bort?

– Ja, vi ser alltid noga på alla ingredienser som vi väljer till våra produkter. Givetvis följer vi lagstiftningen som grund. För Kronans Apoteks egna produkter är vi ännu striktare och väljer ibland bort ämnen som är godkända enligt lag, men som vi tycker ligger i riskzonen. Många av våra produkter är också godkända av Svanen eller har andra miljömärkningar. Det är ett enkelt sätt för användaren att göra ett bra val.

Finns det några utmaningar i att jobba med hållbara material?

– Absolut, det finns många. En är den globala bristen på återvunnen plast. Ibland behöver man också en extra förpackning eftersom lagstiftningen kräver en text som kräver mycket yta, och man inte får plats med det på själva produktförpackningen. Jag hoppas att lagen framöver godkänner QR-koder för att scanna produkttexten – då skulle det inte ta så mycket plats på förpackningen.