Eeze

Eeze är ett receptfritt läkemedel med smärtstillande effekt. Det verksamma ämnet är diklofenaknatrium (kutan spray, gel) respektive diklofenakkalium (tabletter). Läs alltid bipacksedeln innan du använder läkemedlet. Eeze i sprayform används för lokal behandling av smärta vid muskel- och ledskador, medan Eeeze i tablettform används vid migrän, annan smärta och inflammation.