Därför är det svårare att sluta röka om du dricker alkohol

Alkoholen förstärker effekten av nikotin och sänker ditt omdöme. Vare sig du är en feströkare eller en vanerökare så gör alkohol det svårare att sluta. Sambandet mellan tobak och alkohol är både inlärt och medicinskt. Därför är det viktigt att du ser över ditt drickande när du vill bli rökfri.

Beroendet påverkar dig både fysiskt och psykiskt

Det är välkänt att rökning egentligen skapar två sorters beroenden – ett fysiskt och ett psykiskt. Det fysiska beroendet handlar om att nikotinet är ett kraftigt beroendeframkallande ämne. Den psykiska varianten handlar om vanor och situationer som rökaren förknippar med cigaretter. Och det har visat sig att alkohol förstärker båda beroendetyperna.

Effekten blir starkare

Dels förstärker alkoholen nikotinets påverkan på hjärnan – effekten av nikotinet blir starkare – och dels sänker alkoholen omdömet och gör att man kanske röker mer än vanligt. Lägg därtill det inlärda beteendet som vi har att alkohol och cigaretter förknippas med fest, att ha det trevligt och i många fall ha det roligt. Många tror att det är lättare att sluta med cigaretter om man ”bara” är feströkare och tar ett bloss eller så på helger eller på fest. Sanningen är att det faktiskt kan vara svårare för dessa att sluta.

Nicotinell Alkohol gör det svårare att sluta

Långt större röksug

I en psykologisk studie som publicerades 2005 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16187804/) lät man en grupp rökare göra ett tobaksuppehåll under tolv timmar, sedan fick hälften av dem en liten dos alkohol och hälften fick en dos alkoholfritt. Det visade sig att de som konsumerat alkohol uppvisade ett långt större röksug än den andra gruppen.

Se över alkoholintaget

För att lyckas med att bli rökfri är det alltså en väldigt bra idé att också se över sitt alkoholintag. Är du en feströkare ska du undvika de situationer där du vanligtvis tar en cigarett, som att hänga med ut på balkongen på en hemmafest för att “hämta lite luft” till exempel. Du kan också passa på att berätta för dina vänner som röker att du försöker att sluta, så de inte bjuder dig på en cigarett av gammal vana. En annan bra idé – inte bara ur ett sluta röka -perspektiv – är klassikern att dricka varannan vatten. Ett annat alternativ är att välja alkoholfria öl eller drinkar. På så sätt slipper du risken att bli så berusad att det triggade röksuget tar överhanden.

Var försiktig och måttlig

Samma saker gäller naturligtvis också för vanerökare, men det gäller även att bryta andra mönster och vanor. Det kan till exempel vara att undvika att ta ett glas vin när du lagar mat, skippa att ta den där ölen när du kommit hem från jobbet eller att nöja dig med en Gin & Tonic på fredagskvällen. Med andra ord: Var försiktig och måttlig med alkoholen vid alla tillfällen. Det krävs ju bara en svag kväll eller att du ger efter för ditt röksug en dag för att du ska riskera att börja röka igen. Men kom samtidigt ihåg att varje gång du försöker sluta röka – även om du misslyckas – är ett steg närmare en rökfri vardag.