Windi

Windi är en rektalkateter för behandling av spädbarn med gasbesvär och kolik.