Tegretol Retard

Depottablett Medartuum AB 400 mg Karbamazepin 200 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

429:30

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 17331009005063