Tegretol Retard

Depottablett Orifarm AB 400 mg Karbamazepin 200 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

428:29

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046260116511