Taflotan

Ögondroppar, lösning i endosbehållare Paranova Läkemedel AB 15 mikrogram/ml Tafluprost 90 x 1 dos(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

499:03

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 05714221007421