Taflotan

Ögondroppar, lösning i endosbehållare Orifarm AB 15 mikrogram/ml Tafluprost 90 dos(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

498:62

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046264243701