Seretide Diskus mite

Inhalationspulver, avdelad dos Orifarm AB 50 mikrogram/100 mikrogram/dos Salmeterol + flutikasonpropionat 3 x 60 dos(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept 761:55

EAN: 07046260114548

Kategorier: