Seretide Diskus

Inhalationspulver, avdelad dos Medartuum AB 50 mikrogram/250 mikrogram/dos Salmeterol + flutikasonpropionat 3 x 60 dos(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept 934:25

EAN: 07046260219526

Kategorier: