Salubrin Mygglotion

Mygglotion, 100 ml

Pris online90 krI apotek: 129 kr
Fri frakt
Finns i webblager.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid förtäring.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Salubrin® Mygg Lotion är ett flytande, vatten- fast myggmedel som håller mygg, knott, broms och andra bitande flugor borta i minst 6 timmar. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. Skonsam mot huden. Myggmedel ska användas med försiktighet särskilt på barn. Biologiskt nedbrytbara. Växtbaserad aktiv ingrediens.

Jämförpris 1,29 kr/ML

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: 89 kr

EAN: 07322337060162

Pris online90 krI apotek: 129 kr
Fri frakt
Finns i webblager.