Salmex

Inhalationspulver, avdelad dos Medartuum AB 50 mikrogram/500 mikrogram/dos Salmeterol + flutikasonpropionat 3 x 60 dos(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

853:35

Köp via recept

EAN: 17331009004998