Salmex

Inhalationspulver, avdelad dos Orifarm AB 50 mikrogram/250 mikrogram/dos Salmeterol + flutikasonpropionat 3 x 60 dos(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

934:25

Köp via recept

EAN: 7046265131311