Salmex

Inhalationspulver, avdelad dos Abacus Medicine A/S 50 mikrogram/250 mikrogram/dos Salmeterol + flutikasonpropionat 3 x 60 dos(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

390:07

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 5712440011113