Salmex

Inhalationspulver, avdelad dos Ebb Medical AB 50 mikrogram/100 mikrogram/dos Salmeterol + flutikasonpropionat 3 x 60 dos(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

220:49

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7350096048398