Salmeterol/Flutikason 2care4

Inhalationspulver, avdelad dos 2care4 ApS 50 mikrogram/500 mikrogram/dos Salmeterol + flutikasonpropionat 60 dos(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

178:35

Köp via recept

EAN: 5712923003970