RELVAR ELLIPTA

Inhalationspulver, avdelad dos Orifarm AB 184 mikrogram/22 mikrogram Flutikasonfuroat + vilanterol 3 x 30 dos(er)

Du behöver ett recept för att kunna köpa denna vara. Om du har ett recept kan du handla genom att logga in med ditt bank-ID.

Ord. pris (Högkostnadsskyddet gäller)

1199:18

Köp via ditt recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7046265515968