Oxiskin

Väteperoxid 3% 250 ml

144:-

Ord. butikspris 163:-

Webbpris

Oxiskin Väteperoxid 3% är ett bakteriedödande medel som kan användas som sårtvätt, ytdesinfektion eller handdesinfektion. Oxiskin verkar desinficerande och antiseptiskt mot de flesta typer av mikroorganismer. 

Den är luktfri, svider inte och torkar inte ut huden. Oxiskin har en långtidsverkande effekt och är samtidigt snäll mot kropp och miljö. Efter användning kvarstår bara syre och vatten.

Väteperoxiden tar effektivt bort bakterier (grampositiva och gramnegativa), virus, mikroorganismer, bakteriell biofilm, svampar, jäst, mögel och bakteriesporer. Mikroorganismer kan inte utveckla resistens mot Oxiskin.

Praktisk sprayflaska.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Förvaras i rumstemperatur.

Jämförspris 576:-/L

EAN: 7350062160185

Väteperoxid 3% samt destillerat och demineraliserat vatten.

 Så använder du Oxiskin för sårtvätt:
• Spraya rikligt med Oxiskin direkt på såret, detta kan upprepas några gånger.
• OBS! Då Oxiskin aktiveras så kan det löddra och bubbla i såret. Detta är helt normalt och är syre som släpper från väteperoxiden då den reagerar. Man säger att man ”kokar ur” såret.
• Du kan upprepa behandlingen med Oxiskin tills såret ser rent ut samt ej är infekterat. Sedan kan du låta kroppens läkningsprocess ta över.

Så använder du Oxiskin som handdesinfektion:
• Spraya Oxiskin rikligt, gnid in båda händerna (även mellan fingrarna) och lufttorka sedan händerna. Skölj inte av händerna efteråt då effekten av Oxiskin kvarstår tack vare att den är gelstabiliserad och inte bryts ner direkt.
• Den avdödande effekten sker inom 1 minut.

Åtgärder vid oavsiktlig felanvändning:
INANDNING
Sök frisk luft, ge andningshjälp vid behov. Kontakta läkare om produkten misstänks ha kommit ner i lungorna.
STÄNK I ÖGON
Håll ögonlocken brett isär och skölj med mjuk, tempererad vattenstråle eller ögonspolvätska under flera minuter.
Avlägsna eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
FÖRTÄRING
Skölj ur munnen med vatten. Ge lite vatten eller mjölk att dricka om personen är vid fullt medvetande.
DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA
Förväntas ej ha några skadliga effekter.
ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM
EVENTUELLT KRÄVS
Ingen särskild.

Upptäck flera produkter inom

Sårtvätt & Rengöring