// for use dataLayer

Orimox

Nässpray, suspension 50 mikrogram/dos Mometason 140 dos(er)

199:-

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Orimox nässpray är avsett för vuxna och äldre för behandling av symtom vid säsongsbunden allergisk eller perenn rinit. Varje sprayning med pumpen avger mometasonfuroatmonohydrat motsvarande 50 mikrogram mometasonfuroat.

EAN: 7046264357057

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Bensalkoniumklorid Mikrokristallin cellulosa Karmellosnatrium Glycerol Natriumcitrat Citronsyramonohydrat Polysorbat 80 Renat vatten

Vuxna från 18 år: Rekommenderad dos är två sprayningar (50 mikrogram/spray) i vardera näsborre en gång dagligen (sammanlagd dos 200 mikrogram). När symtomen är under kontroll, kan dosreduktion till en sprayning i vardera näsborre en gång dagligen (sammanlagd dos 100 mikrogram) vara tillräcklig underhållsdos. Hos vissa patienter med säsongsbunden allergisk rinit erhölls en kliniskt signifikant effekt inom 12 timmar efter den första dosen av Orimox nässpray. Dock erhålls ofta inte full effekt förrän efter de första 48 timmarna. Därför ska patienten fortsätta med regelbunden användning för att uppnå full terapeutisk effekt. Bland patienter som tidigare haft måttliga till svåra symtom på säsongsbunden allergisk rinit, kan behandling med Orimox nässpray behöva initieras några dagar före förväntad start av pollensäsongen.

Upptäck flera produkter inom

Rinnan & kliande näsa