Norspan

Depotplåster 2care4 ApS 40 mikrogram/timme Buprenorfin 4 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

1154:79

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7046265668749