Norspan

Depotplåster Orifarm AB 30 mikrogram/timme Buprenorfin 4 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

906:59

Köp via recept

EAN: 5714191004314