Norspan

Depotplåster 2care4 ApS 30 mikrogram/timme Buprenorfin 4 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

904:22

Köp via recept

EAN: 7046260433113