// for use dataLayer

18-årsgräns

NiQuitin Clear

Depotplåster 14 mg/24 timmar, 14 st

228:-

Ord. butikspris 299:-

Webbpris

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Helt genomskinligt nikotinplåster med kontrollmembran (Smart Controll Technology®) som ger en jämn frisättning av nikotin under 24 h.

Jämförspris 16:29/ST

EAN: 7046260035447

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Kategorier:

Sluta röka

nikotin, eten/vinylacetat sampolymer, polyetentereftalat/eten vinylacetat, polyetenfilm, polyisobuten, vit tryckfärg (titandioxid E171).

Plåstret sätts på en gång per dygn. Nytt plåster bör sättas på vid ungefär samma tid varje dag tex strax efter uppvakandet, på rent, torrt hudparti och fritt från hår. Placera inte plåstret på rött eller skadat hudparti. Håll den klibbiga sidan upp och dra av skyddsskiktet från plåstret med början på mitten. Håll plåstret i ytterkanten och dra bort den andra halvan av skyddsskiktet. Applica omedelbart den klibbiga sidan på huden. Tvätta händerna efteråt. Plåstret ska inte sitta kvar längre än 24 h. När plåstret tas av, vik det på mitten med den klibbiga sidan inår och lägg i den tomma förpackningen från det nya plåstret som ska sättas på. Nytt plåster ska sättas på nytt hudparti. Det använda hudområdet bör inte användas på nytt förrän efter minst 7 dagar.

Upptäck flera produkter inom

Sluta röka