Nitristic Teststickor

Självtest för urinvägsinfektion, 5st

39:50

Nitristic är teststickor som används för att visa förekomsten av nitrinproducerande bakterier i urin. De flesta urinvägsinfektioner orsakas av bakterier så som E.coli. Ett positivt svar är en säker indikation på en urinvägsinfektion. Du kan enkelt göra testet hemma, oavsett om du har symptom eller inte.Resultatet visas 10 sekunder efter det att du doppat pappersstickan i urinet. Kontakta läkare om testet är positivt för vidare utredning och eventuell behandling.

EAN: 07393228739245

Doppa pappersdelen av stickan i ett urinprov eller för in stickan i urinstrålen. Resultatet visas inom 10 sekunder beroende på nitritkoncentration. En positv reaktion syns tydligt. 

Alla rosa nyanser = positivt provsvar.