Milpro vet

Filmdragerad tablett 2,5 mg/25 mg 2 tablett(er)

49:-

Ord. butikspris 59:-

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Effektiv avmaskning för hundvalpar. Lätt att ge och dosera. Ges som en engångsdos i tablettform med köttsmak. Skyddar mot alla i Sverige vanligt förekommande maskar inkl. dvärgbandmask.

Avmaskningsmedel till valpar och små hundar.

EAN: 03597133073003

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Milbemycin/prazikvantel

Oralt bruk. Minsta rekommenderade dos: 0,5 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges en gång oralt. Produkten skall administreras i samband med eller efter foderintag. Tabletterna är smaksatta med köttsmak och lätta att administrera (oftast kommer hundar och valpar att acceptera dem frivilligt även utan foder). Tabletterna kan delas i halvor. Beroende på hundens kroppsvikt är den faktiska doseringen följande: 0,5-1 kg - 1/2 tablett, >1-5 kg - 1 tablett, >5-10 kg - 2 tabletter

Upptäck flera produkter inom

Djurvård Receptfria läkemedel