Milpro vet

Filmdragerad tablett 16 mg/40 mg 2 tablett(er)

79:-

Ord. butikspris 99:-

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Effektiv avmaskning för katter. Lätt att ge och dosera. Ges som en engångsdos i tablettform med köttsmak. Skyddar mot alla i Sverige vanligt förekommande maskar inkl. dvärgbandmask.

Avmaskningsmedel till katter.

EAN: 03597133073041

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Milbemycin/prazikvantel

Oral användning. Djuret bör vägas för att säkerställa korrekt dosering. Minsta rekommenderade dos: 2 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges en gång, oralt som engångsdos. Produkten bör ges vid eller efter utfodring. För att underlätta administration är produkten smaksatt med köttarom. Tabletterna kan delas i två halvor. Doseras efter kroppsvikt: 2-4 kg - 1/2 tablett, >4-8 kg - 1 tablett, >8-12 kg - 1½ tablett

Upptäck flera produkter inom

Djurvård Receptfria läkemedel