Milpro vet

Filmdragerad tablett 12,5 mg/125 mg 4 tablett(er)

199:-

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Effektiv avmaskning för hund. Lätt att ge och dosera. Ges som en engångsdos i tablettform med köttsmak. Skyddar mot alla i Sverige vanligt förekommande maskar inkl. dvärgbandmask.

Avmaskningsmedel till hundar.

EAN: 03597133073027

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Kategorier:

Receptfria läkemedel

Milbemycin/prazikvantel

Oralt bruk. Minsta rekommenderade dos: 0,5 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges en gång oralt. Produkten skall administreras i samband med eller efter foderintag. Tabletterna är smaksatta med köttsmak och lätta att administrera (oftast kommer hundar och valpar att acceptera dem frivilligt även utan foder). Beroende på hundens kroppsvikt är den faktiska doseringen följande: 5-25 kg - 1 tablett, >25-50 kg - 2 tabletter, >50-75 kg - 3 tabletter

Upptäck flera produkter inom

Receptfria läkemedel