Ketanest

Injektions-/infusionsvätska, lösning Orifarm AB 5 mg/ml Esketamin 10 x 5 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

565:42

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046264593707