Ibumax

Filmdragerad tablett 400 mg Ibuprofen 10 tablett(er)

15:-

Ord. butikspris 42:50

Webbpris

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Ibumax tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel). Ibumax är smärtlindrande, febernedsättande och inflammationshämmande. Ibumax används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t ex huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar. Ibuprofen som finns i Ibumax kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i bipacksedeln. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

EAN: 07046264281062

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Kategorier:

Ibumax tabletter 400 mg Tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar Vuxna och ungdomar över 12 år (?40 kg): 1 tablett (400 mg) som engångsdos eller vid behov 2-3 gånger per dygn med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter (1 200 mg). Mer än 1 tablett (400 mg) åt gången ger ej bättre smärtstillande effekt. Menstruationssmärtor: Vuxna och ungdomar över 12 år (?40 kg): 1 tablett (400 mg) 1-3 gånger per dygn vid behov med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter (1 200 mg). Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre. Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Barn och ungdomar: Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras. Läs bipacksedeln

Upptäck flera produkter inom