Fragmin

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Paranova Läkemedel AB 7500 IE Dalteparin 10 x 0,3 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

538:40

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 5714221010131