Fragmin

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Paranova Läkemedel AB 7500 IE Dalteparin 10 x 0,3 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept

538:40

EAN: 5714221010131