Fenuril

Kräm Karbamid + natriumklorid 400 gram

148:-

Ord. butikspris 179:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter från FenurilAktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Fenuril kräm är fuktighetsbevarande och innehåller karbamid och natrumklorid. Den verkar mjukgörande på torr hud. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Fenuril innehåller de fuktbindande ämnena karbamid och natriumklorid och verkar mjukgörande på torr hud. Kombinationen av karbamid och natriumklorid ökar hudens vattenbindande förmåga. Förebygger och behandlar torr hud. Stärker hudbarriären

EAN: 07046265765608

Källa: Fass.se

krämFenuril® kräm

ANVÄNDARINFORMATION REFILLBURK

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller läkemedlet?

1 g kräm innehåller:

Verksamma ämnen: Urea (Karbamid) 40 mg, natriumklorid 40 mg.

Övriga innehållsämnen: Flytande paraffin, makrogol-5-glycerolmonostearat, cetostearylalkohol, stearinsyra, trometamol, metylparahydroxibensoat (E 218), propylparahydroxibensoat (E 216), saltsyra och renat vatten.

Hur verkar läkemedlet?

Fenuril kräm innehåller de fuktbindande ämnena karbamid och natriumklorid och verkar mjukgörande på torr hud.

Innehavare av försäljningstillstånd/Information lämnas av:

ACO Hud Nordic AB

Box 622

194 26 Upplands Väsby

Tel: 08-622 36 50

Information lämnas av

Vad används läkemedlet för?

Torr hud.

När ska krämFenuril® kräm inte användas?

Vid överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne.

Att tänka på innan och under tiden du använder krämFenuril® kräm

Fenuril innehåller cetostearylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) samt metyl- och propylparahydroxibensoat, som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Graviditet och amning:

Kan användas under graviditet och amning.

Trafikvarning:

Ej relevant.

Hur skall du använda läkemedlet?

Vuxna och barn: Krämen stryks på minst två gånger dagligen samt efter varje kontakt med vatten. Annan användning enligt läkares föreskrift.

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

Liksom alla läkemedel kan Fenuril orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Övergående lokal irritation i form av sveda eller värmekänsla kan förekomma, vanligtvis i början av behandlingen.

Hur skall läkemedlet förvaras?

Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Överbliven eller gammal medicin kan lämnas in till apotek för omhändertagande.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Anvisningar för användning och hantering

Detta är en refillburk. Pumpen från en tömd burk Fenuril kan flyttas över till refillburken.

  • Tvätta händerna innan byte av pump görs.

  • Torka först av de yttre delarna på pumpen och locket.

  • Riv bort förseglingsringen runt locket både på refillburken och på den tömda burken med pump, om pumpen inte flyttats tidigare.

  • Ta bort ytterlocket från refillburken. Låt innerlocket ligga kvar.

  • Lyft upp ytterlocket med pumpen från den tömda burken. Lämna kvar innerlocket.

  • UNDVIK beröring av insidan på refillburken, pumplocket och stigröret på pumpen för att inte försämra produktens hållbarhet.

  • Sätt ned pumpens stigrör i hålet på refillburkens innerlock.

  • Pressa försiktigt ner pumpen i burken till stopp. Tryck sedan fast ytterlockets kanter ordentligt runt hela burken.

  • Kontrollera att locket sitter fast. Burken är klar för användning. Pumpa några gånger tills krämen kommer fram.

Senaste revision.

2009-07-28

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar