Fenuril

Kräm Karbamid + natriumklorid 100 gram

41:-

Ord. butikspris 59:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter från FenurilAktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Fenuril kräm är fuktighetsbevarande och innehåller karbamid och natrumklorid. Den verkar mjukgörande på torr hud. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Jämförpris 590:-/KG

EAN: 07046261685184

Källa: Fass.se

krämFenuril® kräm

Användarinformation

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller läkemedlet?

1 g kräm innehåller:

Verksamma ämnen: Urea (Karbamid) 40 mg, natriumklorid 40 mg.

Övriga innehållsämnen: Flytande paraffin, makrogol-5-glycerolmonostearat, cetostearylalkohol, stearinsyra, trometamol, metylparahydroxibensoat (E 218), propylparahydroxibensoat (E 216), saltsyra och renat vatten.

Hur verkar läkemedlet?

Fenuril kräm innehåller de fuktbindande ämnena karbamid och natriumklorid och verkar mjukgörande på torr hud.

Information lämnas av:

ACO HUD NORDIC AB

Box 622

194 26 Upplands Väsby

Tel: 08-622 36 50

Information lämnas av

Vad används läkemedlet för?

Torr hud.

När ska krämFenuril® kräm inte användas?

Vid överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne.

Att tänka på innan och under tiden du använder krämFenuril® kräm

Fenuril innehåller cetostearylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) samt metyl- och propylparahydroxibensoat, som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Graviditet och amning:

Kan användas under graviditet och amning.

Trafikvarning

Ej relevant.

Hur skall du använda läkemedlet?

Vuxna och barn: Krämen stryks på minst två gånger dagligen samt efter varje kontakt med vatten. Annan användning enligt läkares föreskrift.

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

Liksom alla läkemedel kan Fenuril orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Övergående lokal irritation i form av sveda eller värmekänsla kan förekomma, vanligtvis i början av behandlingen.

Hur skall läkemedlet förvaras?

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Överbliven eller gammal medicin kan lämnas till apotek för omhändertagande.

Senaste revision.

2009-07-28

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar