Enstilar

Kutant skum Paranova Läkemedel AB 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g Kalcipotriol + betametason 2 x 60 gram

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

1250:77

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 05714221002464