Drontal vet.

Filmdragerad tablett 230 mg/20 mg 2 styck

95:-

Ord. butikspris 99:-

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Effekt mot alla relevanta mag-tarmparasiter hos vuxna katter och kattungar. Oval lättsvald tablett. Skall ej ges till dräktiga honor. Endast en behandling per avmaskningstillfälle.

Jämförspris 47:50/ST

EAN: 7046265223016

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

SV: Pyrantelembonat 230 mg, prazikvantel 20 mg, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, polyvidon, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, makrogol 4000, hypromellos, titandioxid (E 171)

Drontal vet. är ett maskmedel som skall användas då katten är angripen av rundmask (spolmask, hakmask) och bandmask.

Upptäck flera produkter inom

Djurvård Katt Receptfria läkemedel