Dronspot vet

Spot-on, lösning för medelstora katter 60 mg/ 15 mg

129:-

Spot-on för utvärtes bruk på huden. Enkel avmaskning till katt. Behandlar rundmask och bandmask hos katter. Detta veterinärläkemedel kan även användas under dräktighet och digivning.

Jämförspris 64:50/ST

EAN: 4007221000000

Kategorier:

Avmaskning
Djurvård

 Varje 0,35 ml pipett innehåller: Praziquantel 30 mg, emodepsid 7,5 mg, butylhydroxianisol (E320) 1,89 mg, 1,2-Isopropyliden-glycerol, mjölksyra.

Spot-on för utvärtes bruk på huden. Katten bör vägas noggrant före behandling för att säkerställa att rätt pipettstorlek används. Ta ur en endospipett från förpackningen. Håll pipetten upprätt, vrid och tag av kapsylen och använd den andra änden av kapsylen till att bryta förseglingen. Dela pälsen på kattens nacke vid skallbasen så att huden blir synlig. Placera pipettspetsen mot huden och tryck ordentligt flera gånger för att tömma innehållet direkt på huden. Applicering på nacken minskar möjligheten för katten att slicka i sig substansen.

Upptäck flera produkter inom

Avmaskning Djurvård