Dovobet

Gel Medartuum AB 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g Kalcipotriol + betametason 2 x 60 gram

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept

923:97

EAN: 17331009003304