Dovobet

Gel Medartuum AB 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g Kalcipotriol + betametason 60 gram

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

484:60

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046264131190