Cortiment

Depottablett 2care4 ApS 9 mg Budesonid 30 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

1198:95

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046264799192