// for use dataLayer

Bertolix

Munhålespray, lösning 3 mg/ml 75 puff(ar)

115:-

Ord. butikspris 119:-

Webbpris

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Bertolix är en trippelverkande munhålespray mot halsont. Lindrar smärta, dämpar rodnad och svullnad i mun och svalg. Verkar lokalbedövande och inflammationshämmande för vuxna.

EAN: 7046260547612

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Kategorier:

Ont i halsen

ml innehåller 3 mg bensydaminhydroklorid, motsvarande 2,68 mg bensydamin. En puff (0,17 ml) innehåller 510 mikrogram bensydaminhydroklorid, motsvarande 456 mikrogram bensydamin. Hjälpämnen: metylparahydroxibensoat (E 218), natriumcyklamat (E 952), natriumvätekarbonat, glycerol (E 422), polysorbat 80, etanol 96 %, pepparmintsmak (innehållande pepparmyntolja, etanol, mentol), koncentrerad fosforsyra (för pH-justering), renat vatten. Se bipacksedeln för mer information.

Använd inte längre än i 7 dagar. Kontakta läkare om du inte känner dig bättre eller mår sämre efter 3 dagar. Använd inte om du är allergisk mot acetylsalicylsyra eller andra läkemedel mot feber, smärta eller inflammation. Var särskilt försiktig om du har eller har haft astma. Ska inte användas under graviditet eller amning. Dosering: 2-4 puffar per tillfälle 2-6 gånger dagligen, inte oftare än var 1 ½ - 3 timme. Används inte hos barn och ungdomar (under 18 år)

Upptäck flera produkter inom

Ont i halsen