Abstral

Resoriblett, sublingual Medartuum AB 100 mikrogram Fentanyl 30 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

1850:63

Köp via recept

EAN: 17331009002956