APO-go PEN

Injektionsvätska, lösning Paranova Läkemedel AB 10 mg/ml Apomorfin 5 x 3 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

1457:42

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 05714221005366