Glycerol

Frostpharma 300 ml

34:13

Glycerol kan användas bland annat för konservering av växter.

Färglös.

EAN: 7350062160239

Kategorier:

Tillbehör hudvård

Glycerol 80-100%

Undvik exponering för höga temperaturer eller direkt solljus. Skyddas från fukt. Förvara vid rumstemperatur.

För säkerhets skull, använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt eller stänk.

Upptäck flera produkter inom

Tillbehör hudvård